Otevírací doba

knirek

Kdy jsme otevřeni


Nově upravujeme otevírací dobu následovně:
Po - Čt: 11.00 - 17.00
P8:        11.00 - 15.00
So, Ne a státní svátky zavřeno.

 

Běžná otevírací doba mimo krizi:
Restaurace & vnitřní zahrádka:

pondělí – čtvrtek: 11:00 – 19:00
pátek: 11:00 – 17:00 (v období "zimního času" 11:00 – 15:00)
sobota, neděle a státní svátky: ZAVŘENO

Venkovní zahrádka: - od května do září
pondělí – čtvrtek: 11:00 – 19:00
pátek: 11:00 – 17:00
sobota, neděle a státní svátky: ZAVŘENO


logo


Vážení hosté

dovolte nám, abychom vás seznámili s důvody pro pohyblivou páteční otevírací dobu. Podle biblické zprávy o stvoření oddělil Bůh sedmý den, sobotu, k tomu, abychom odpočinuli od naší práce. V souladu s Desaterem ponecháváme tuto možnost i personálu této restaurace.

... „Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý.“

(Bible, 2. Mojžíšova 20,8-11)
Top