Otevírací doba

knirek

Kdy jsme otevřeni


Aktuální otevírací doba (restaurace + prodejna zdravé výživy):

                  Provoz restaurace:                                     Provoz prodejny:
Po -Čt.:          11.00-17.00                                                  7.30-18.00
Pá:                 11.00-15.00                                                  7.30-15.00
So,Ne, stát.svátky:  ZAVŘENO                                   ZAVŘENO

Venkovní zahrádka restaurace: od května do září
pondělí – čtvrtek: 11:00 – 16:30
pátek: 11:00 – 14:30
sobota, neděle a státní svátky: ZAVŘENO


logo


Vážení hosté

dovolte nám, abychom vás seznámili s důvody pro pohyblivou páteční otevírací dobu. Podle biblické zprávy o stvoření oddělil Bůh sedmý den, sobotu, k tomu, abychom odpočinuli od naší práce. V souladu s Desaterem ponecháváme tuto možnost i personálu této restaurace.

... „Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý.“

(Bible, 2. Mojžíšova 20,8-11)
Top